მეზობელი სიტყვები
primordial follicle
არსებითი სახელი
/praɪ͵mɔ:dɪəlʹfɒlɪkl/

ემბრ. პრიმორდიალური ფოლიკული, საკვერცხის პირველადი ფოლიკული.