მეზობელი სიტყვები
prion
არსებითი სახელი
/ʹpraɪən/

მიკრ. პრიონი (ზოგიერთი ნეიროდეგენერაციული დაავადების აღმძვრელი აგენტი).