მეზობელი სიტყვები
prismatic
ზედსართავი სახელი
/͵prɪzʹmætɪk/

პრიზმული, პრიზმისებრი, პრიზმის ფორმისა / სტრუქტურისა.