მეზობელი სიტყვები
proliferating cell nuclear antigen
არსებითი სახელი
/͵prəʹlɪfəreɪtɪŋsɛl͵nju:klɪərʹæntɪdʒən/

მოლ. ბიოლ. პროლიფერირებადი უჯრედის ბირთვის ანტიგენი (აბრევ. PCNA).