მეზობელი სიტყვები
promiscuous DNA
არსებითი სახელი
/prəʹmɪskjʊəs͵di:ɛnʹeɪ/

მოლ. ბიოლ. 1) "უწესო" დნმ (დნმ-ის სეგმენტი, რომელსაც შეუძლია მიგრირება დნმ-ის შემცველ ორგანელებს შორის ან მიტოქონდრიულ და ბირთვულ გენომებს შორის);

2) ჰორიზონტალურად გადაცემადი დნმ [იხ. აგრ. horizontal gene transfer].