მეზობელი სიტყვები
Pterygota
არსებითი სახელი
/ʹtɛrɪgəʊtə/

pl ენტ. ფრთიანი მწერები (Pterygota subcls.).