მეზობელი სიტყვები
pubescent
ზედსართავი სახელი
/pju:ʹbɛsnt/

1. სქესობრივი მომწიფების პერიოდში მყოფი ან სქესობრივი სიმწიფის / მოწიფულობის ასაკს მიღწეული;

2. ბოტ., ზოოლ. ბუსუსიანი, ღინღლიანი.