მეზობელი სიტყვები
pubic
ზედსართავი სახელი
/ʹpju:bɪk/

ანატ. ბოქვენისა, ბოქვენთან, ბოქვენის არესთან და ა.შ. დაკავშირებული; pubic bone ბოქვენის ძვალი; pubic hair ბოქვენის თმა; pubic arch ბოქვენის რკალი; pubic region = hypogastrium.