მეზობელი სიტყვები
Puccinia
არსებითი სახელი
/pʌkʹsɪnɪə/

მიკოლ. პუქცინია (ჟანგა სოკოების რიგის გვარი; Puccinia gen.).