მეზობელი სიტყვები
Pucciniales
არსებითი სახელი
/pʌk͵sɪnɪʹeɪli:z/

pl მიკოლ. ჟანგა სოკოები (ბაზიდიომიცეტების ტიპის მცენარეთა პარაზიტული სოკოების რიგი; Pucciniales ord., მოძვ. Uredinales ord.) აგრ. rust fungi.