მეზობელი სიტყვები
pudenda
/pju:ʹdɛndə/

pudendum-ის pl.