მეზობელი სიტყვები
pudu
არსებითი სახელი
/ʹpu:du:/

მმლ. ირემი პუდუ (Pudu gen.).