მეზობელი სიტყვები
puffball
არსებითი სახელი
/ʹpʌfbɔ:l/

მიკოლ. ფშუკურა, წვიმის სოკო (Lycoperdon gen.).