მეზობელი სიტყვები
pufferfish
არსებითი სახელი
/ʹpʌfəfɪʃ/

იქთ. მუცელნემსა (Tetraodontidae fam.).