მეზობელი სიტყვები
puffin
არსებითი სახელი
/ʹpʌfɪn/

ორნ. ცულნისკარტა, ცულთავა (Fratercula gen.); Atlantic puffin პოლარული ცულნისკარტა / ცულთავა (Fratercula arctica).