მეზობელი სიტყვები
pulmonary respiration
არსებითი სახელი
/͵pʌlmənərɪ͵rɛspəʹreɪʃn/

ფიზიოლ. ფილტვისმიერი სუნთქვა, ფილტვებით სუნთქვა.