მეზობელი სიტყვები
pycnia
/ʹpɪknɪə/

pycnium-ის pl.