მეზობელი სიტყვები
pycnidia
/pɪkʹnɪdɪə/

pycnidium-ის pl.