მეზობელი სიტყვები
pygmy hippopotamus
არსებითი სახელი
/͵pɪgmɪhɪpəʹpɒtəməs/

მმლ. ჯუჯა ბეჰემოთი, ლიბერიული ბეჰემოთი (Choeropsis liberiensis).