მეზობელი სიტყვები
pygmy right whale
არსებითი სახელი
/͵pɪgmɪʹraɪtweɪl/

მმლ. ჯუჯა ვეშაპი (უკბილო ვეშაპების წარმომადგენელი, რომელიც 2012 წლამდე ამომწყდარად ითვლებოდა და განთავსებული იყო სადა ვეშაპისებრთა ოჯახში; Caperea marginata).