მეზობელი სიტყვები
pygmy sperm whale
არსებითი სახელი
/͵pɪgmɪʹspɜ:mweɪl/

მმლ. ჯუჯა კაშალოტი, კოგია (Kogia breviceps).