მეზობელი სიტყვები
pyridoxal enzyme
არსებითი სახელი
/͵pɪrɪ͵dɒksəlʹɛnzaɪm/

ბიოქ. პირიდოქსალური ფერმენტი (ფერმენტი, რომლის პროსთეტურ ჯგუფს პირიდოქსალფოსფატი ან მისი წარმოებული წარმოადგენს).