მეზობელი სიტყვები
Pyrophorus
არსებითი სახელი
/paɪʹrɒfərəs/

ენტ. მანათობელი ტკაცუნა ხოჭო (Pyrophorus gen.).