მეზობელი სიტყვები
pyruvate dehydrogenase complex
არსებითი სახელი
/paɪ͵ru:veɪt͵di:haɪʹdrɒdʒəneɪzʹkɒmplɛks/

ბიოქ. პირუვატდეჰიდროგენაზული კომპლექსი (ფერმენტული კომპლექსი).