მეზობელი სიტყვები
Pythonidae
არსებითი სახელი
/paɪʹθəʊnɪdi:/

pl რეპტ. პითონები (Pythonidae fam.).