მეზობელი სიტყვები
qaraqurt
არსებითი სახელი
/ʹkærəkʊət/

ზოოლ. ყარაყურთი (Latrodectus tredecimguttatus).