მეზობელი სიტყვები
Q banding
არსებითი სახელი
/͵kju:ʹbændɪŋ/

(Quinacrine banding-ის შემოკლ.) ისტ. Q-ბენდინგი (ქრომოსომათა შეღებვის პირველი მეთოდი, რომელიც ქინაკრინის / ფლუორესცენციური საღებრის გამოყენებით ხორციელდებოდა).