მეზობელი სიტყვები
quadrate bone
არსებითი სახელი
/ʹkwɒdrətbəʊn/

ზოოლ. კვადრატული ძვალი (ტვინის ქალისა და ქვედა ყბის შემაერთებელი ძვალი – ქვეწარმავლებისა, ამფიბიებისა, ფრინველებისა და ა.შ. – ძუძუმწოვრების გარდა; აგრ. quadrate).