მეზობელი სიტყვები
quadratus
არსებითი სახელი
/kwəʹdreɪtəs/

ანატ. ოთხკუთხოვანი / კვადრატული კუნთი (ბარძაყისა, წელისა და ა.შ.).