მეზობელი სიტყვები
quadriceps
არსებითი სახელი
/ʹkwɒdrɪsɛps/

(pl ფორმაუცვ.) ანატ. ოთხთავა კუნთი (ბარძაყისა).