მეზობელი სიტყვები
quadrifarious
არსებითი სახელი
/͵kwɒdrɪʹfɛərɪəs/

ბოტ. ოთხრიგა; ოთხ რიგად განლაგებული (ითქმის ფოთლების და მისთ. შესახებ).