მეზობელი სიტყვები
quadriradial ან quadriradiate
ზედსართავი სახელი
/͵kwɒdrɪʹreɪdɪəl, -ʹreɪdɪət/

ოთხსხივიანი.