მეზობელი სიტყვები
quadruplex
არსებითი სახელი
/ʹkwɒdrʊplɛks/

გენ. კვადრუპლექსი (ავტოტეტრაპლოიდი ოთხი დომინანტური ალელით).