მეზობელი სიტყვები
quetzal
არსებითი სახელი
/ʹkɛtsəl, ʹkwɛtsəl/

ორნ. 1) კვეზალი (ტროგონისებრთა ოჯახის ფრინველი);

2) = Trogonidae.