მეზობელი სიტყვები
Quetzalcoatlus
არსებითი სახელი
/͵kwɛtsəlkəʊʹætləs/

პალეონტ. კეცალკოატლი (პტეროზავრების / მფრინავი ხვლიკების ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი; Quetzalcoatlus gen.).