მეზობელი სიტყვები
queuosine
არსებითი სახელი
/ʹkwɛwəʊsɪn/

ბიოქ. კვევოზინი (გუანოზინიდან მოდიფიცირებული ნუკლეოზიდი; აბრევ. Q).