მეზობელი სიტყვები
quiescence
არსებითი სახელი
/kwɪʹɛsns, kwaɪʹɛsns/

1. სვენება, მოსვენება (განსაკ. თესლისა);

2. = G ან G0.