მეზობელი სიტყვები
quilled
ზედსართავი სახელი
/kwɪld/

ბოტ. 1) მილისებრი (ითქმის ყვავილის შესახებ);

2) მილისებრყვავილიანი (ითქმის კალათის შესახებ) [იხ. აგრ. disc floret].