მეზობელი სიტყვები
quillwort
არსებითი სახელი
/ʹkwɪlwɜ:t/

ბოტ. მახათა, იზოეტესი (უპირატ. წყლის სპოროვანი მცენარე; Isoetes gen.).