მეზობელი სიტყვები
quinary
ზედსართავი სახელი
/ʹkwaɪnərɪ/

1) ხუთმაგი, ხუთნაწილიანი (აგრ. quinate);

2) ხუთმხრივი (ითქმის სიმეტრიის შესახებ).