მეზობელი სიტყვები
quince
არსებითი სახელი
/kwɪns/

ბოტ. ჩვეულებრივი კომში (Cydonia oblonga).