მეზობელი სიტყვები
quinine
არსებითი სახელი
/kwɪʹni:n, ʹkwɪni:n/

ბიოქ. ქინინი (ქინაქინის ხის ქერქის ალკალოიდი).