მეზობელი სიტყვები
quinquecostate
არსებითი სახელი
/͵kwɪnkwɪʹkɒsteɪt/

1. ბოტ. ხუთძარღვიანი (ითქმის ფოთლის შესახებ);

2. ზოოლ. ხუთი კიდის / წიბოს მქონე.