მეზობელი სიტყვები
quorum sensing
არსებითი სახელი
/͵kwɔ:rəmʹsɛnsɪŋ/

ბაქტ. კვორუმის / ჯგუფის შეგრძნება (ბაქტერიის მიერ პოპულაციის სიმჭიდროვის / რაოდენობის შეფასებისა და შესაბამისი ქცევის უნარი, რაც ხორციელდება სხვა ბაქტერიების მიერ გამოყოფილი სასიგნალო მოლეკულების აღქმით).