მეზობელი სიტყვები
rabbitfish
არსებითი სახელი
/ʹræbɪt͵fɪʃ/

იქთ. ქიმერა (Chimaera monstrosa).