მეზობელი სიტყვები
Rabl orientation
არსებითი სახელი
/͵ræblɔ:rɪənʹteɪʃn/

ციტ. რაბლის ორიენტაცია (ქრომოსომების კონფიგურაცია ინტერფაზაში, როდესაც ცენტრომერები შეჯგუფებულია ერთი პოლუსის მახლობლად, ხოლო ტელომერები კი მიმართულია საწინააღმდეგო პოლუსისაკენ).