მეზობელი სიტყვები
raccoon
არსებითი სახელი
/rəʹku:n/

მმლ. ჩვეულებრივი ენოტი (Procyon lotor) აგრ. common raccoon, northern raccoon.