მეზობელი სიტყვები
race¹
არსებითი სახელი
/reɪs/

რასა (ოდნავ განსხვავებული გენეტიკური ნიშან-თვისებების მქონე პოპულაცია სახეობის ფარგლებში); ქვესახეობა.