მეზობელი სიტყვები
racemation
არსებითი სახელი
/͵ræsɪʹmeɪʃn/

ბოტ. მტევანი (ყურძნისა და მისთ.).