მეზობელი სიტყვები
raceme
არსებითი სახელი
/rəʹsi:m/

ბოტ. მტევანი (ყვავილედის ტიპი).